FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
धर्मराज न्यौपाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख
पार्वती पण्डित बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत (सातौ तह) प्रशासन शाखा madhuwanmun@gmail.com ९८५८०२६०२६
खिमराज पोख्रेल सूचना अधिकारी आर्थिक प्रशासन शाखा suchanaadhikari@madhuwanmun.gov.np ९८५८०३०१११
नारायण प्रसाद खनाल शाखा अधिकृत (सातौ तह) शिक्षा शाखा 9848072917
गीता घिमिरे जनस्वास्थ्य अधिकृत (सातौ तह ) स्वास्थ्य तथा सामाजिक बिकास शाखा ९८४४७५८८२२
बासुदेब अधिकारी अधिकृत (छैठौ तह) योजना तथा अनुगमन उपशाखा ९८५८०४९९११
इन्द्र बहादुर थारु अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा शाखा indrachaudhary3116@gmail.com 9848093602
गणेश बहादुर बोहरा अधिकृत (छैठौ तह) पशु सेवा शाखा boharag52@gmail.com 9858040108
सौरभ रेग्मी इन्जिनियर (छैठौ तह ) पूर्वाधार विकास शाखा 9843336003
एक राज ओली प्रा.स. (पाचौ तह) कृषि सेवा शाखा rajeak99@gmail.com ९८४९१४२१०४
बिमल भण्डारी सहायक पाचौ प्रशासन उपशाखा bbimal826@gmail.com 9848294353
रमेश कुमार पाण्डे एम‍‍.आई.एस अपरेटर SSSPCR rk.panday11@gmail.com ९८५८०४३५३८
दिल बहदुर रोका रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम dbrokaya012@gmail.com ९८६४७८५५१७
रचना थारु सहायक चौथो राजस्व उपशाखा ९८६६८३६७५८
जनक राम थारु स.ले.प. चौथो आर्थिक प्रशासन शाखा janakkushma@gmail.com 9848582868
शोभा कुमारी शर्मा स.म.बि.नि. महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा subedishova20@gmail.com ९८५५०५२३६८
दिनेश पौडेल ना.प. से. प्रा . (चौथो तह) पशु सेवा केन्द्र ढोढरी paudedinesh46@gmail.com 9848034161
बिश्व चाैधरी अमिन पूर्वाधार बिकाश शाखा ९८६५६८२५६६
भीष्मा खत्री शर्मा पोषण सहजकर्ता महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण उप- शाखा bhishmakhatrisharma@gmail.com ९८१५५४०८२०
चन्द्रा शाही माली 9802551914

User login