FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धमा |

स्थानीय तह सस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन नतिजा आ.ब. ०७८/०७९

आ. ब. ०७८/०७९ को बार्षिक खर्च बिवरण |

बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन

स्वत: प्रकाशन २०७८/४/१ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म

Pages

User login